Nacházíte se: Úvod » INFO ZDARMA » REALITNÍ SERIÁL » 03 - ZÁKLADNÍ POJMY V REALITÁCH

03 - ZÁKLADNÍ POJMY V REALITÁCH

Anuita, byt, budova.. atd

ANUITA: Anuita (anuitní splátka) je splátka úvěru zahrnující jak splátku jistiny úvěru, tak splátku úroků. Je vypočítána tak, že v průběhu splácení úvěru (či v době fixace úrokových sazeb) je splátka neměnná, mění se pouze podíl splátky jistiny a placených úroků. V prvních anuitních splátkách převládá platba úroků a jistina se splácí menší částkou, s přibývajícím počtem zaplacených anuitních splátek roste váha splácené jistiny a snižují se placené úroky.

Takto nazýváme částku, která je rozpočítána na každého člena družstva a která pokryla koupi dané nemovitosti popř. ještě úrok, pokud na toto byla využita půjčka. Pokud není splacená anuita na nemovitosti, nelze převést do osobního užívání.

BYT: Je celek sestávající z jedné nebo více místností, které jsou kolaudovány a jejich účel je zapsán na Katastru nemovitostí k bydlení.

BUDOVA: je stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory. Budovy mohou být rozličných typů – od jednoduchých přístřešků poskytujících pouze ochranu před deštěm, až po složité komplexy, jako je například nemocnice. V takto složitých budovách se může např. regulovat teplota, klimatizace, světlo, vzduch, pohyb bakterií a částic, tlak a nebo pohyb a aktivity lidí.

BYT V OSOBNÍM VLASTNICVÍ: Je jednotka, ke které se vážou společné prostory bytového domu a také její společné parcely, na kterých se budova nachází. Je zapsaná v Katastru nemovitostí. Práva a povinnosti vlastníka určují stanovy společenství vlastníků nebo stavebně bytová družstva (SBD), podle toho jakou správu nemovitosti využívají. Toto vlastnictví lze za úplatu převést na jinou osobu

ČÍSLO ORIENTAČNÍ, POPISNÉ A EVIDENČNÍ:  Orientační číslo popisuje polohu v dané ulici - většinou se používá na jedné straně sudá čísla a na druhé lichá - a je v modré barvě. Popisné číslo je číslo, pod kterým Katastr nemovitostí tento objekt eviduje a je v červené barvě. V každém katastrálním území se může vyskytovat pouze jednou. Evidenční číslo popisuje všechny objekty, které nejsou určeny k bydlení.

DOHODA O PŘEVODU ČLENSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ: Oboustranná dohoda dvou stran o převodu čl. práv a povinností ze strany jedné na druhou. V této dohodě je popsáno pouze, že se strany finančně vyrovnaly a že nebudou v budoucnu nárokovat finanční vypořádání. Částka a způsob vyrovnání  se zde neuvádí. Dohoda nabývá platnosti potvrzením příslušného družstva.

DRUŽSTEVNÍ VLASTNICTVÍ: Toto vlastnictví má osoba pouze fyzická. A tato osoba nebo osoby vlastní práva a povinnosti v  SBD), které jsou vymezeny a popsány ve stanovách SBD, nikoliv nemovitost samotnou. Toto vlastnictví lze za úplatu předprodat jiné osobě.

EXEKUCE: Je výkon soudního rozhodnutí, jehož  důvodem jsou např. nesplacené pohledávky. A jako taková se zapisuje na výpis z Katastru nemovitostí , do Listu vlastnictví.

FYZICKÁ OSOBA: Je jakákoliv lidská bytost, která zastupuje pouze sebe v jakémkoliv jednání. U této osoby se uvádí  – jméno, adresa trvalého bydliště, rodné číslo.

KATASTR NEMOVITOSTÍ: Je to informační systém, který nám slouží ke shromáždění informací o nemovitostech a to: soupis, popis, polohové a geometrické určení, vlastnická práva, věcná práva.

KOLAUDACE: Rozhodnutí příslušných dotčených státních orgánů ke stavebnímu objektu o tom, že splňuje parametry a normy k účelu, pro který je kolaudován.

KUPNÍ SMLOUVA: Právní listina, ve které se převádí předmět kupní smlouvy za určitou cenu a podmínek z prodávajícího na kupujícího. Kupní smlouva na nemovitosti ze zákona musí obsahovat identifikaci prodávajícího, kupujícího, předmět prodeje v plném rozsahu, cenu  a  způsob předání viz §46 občanského zákoníku.

KVITANCE: Potvrzení zástavního věřitele o uhrazení pohledávky a tudíž zániku, potažmo výmazu zástavního práva k dané nemovitosti zapsané v Katastru nemovitostí.

LIST VLASTNICTVÍ, LV: Volně dostupná listina, která popisuje nemovitost, majitele, zástavní práva, věcná břemena, soudní výnosy, nabývací tituly, lokaci.

LOFTOVÝ BYT: Jedná se o byt, který vznikl rekonstrukcí z komerční nemovitosti na objekt k bydlení a takto byl zkolaudován

MAKLÉŘ: Osoba, která za sjednanou odměnu zprostředkovává komunikaci mezi prodávajícím, kupujícím, realitní kanceláří, právním zástupcem, hypotečním zástupcem atd. Tato osoba není oprávněna vykonávat realitní činnost jak je specifikována v živnostenském zákoně, toto jen zprostředkuje pro realitní kancelář.

MEZONETOVÝ BYT: Bytová jednotka, která má více horizontálních sekcí např. půdní vestavbu spojenou schodištěm.

NABÝVACÍ TITUL: Dokument, díky němuž jsme nemovitost zapsali v Katastru nemovitostí do svého vlastnictví - kupní smlouva, darovací smlouva, dědické řízení atd…

NÁJEMNÍ SMLOUVA: Předmět této smlouvy dává pronajímatel do užívání nájemci ve sjednané době viz. §663 občanského zákoníku.

NEMOVITOST: tímto termínem můžeme nazývat věci, které jsou pevně spjaty se zemí viz §119 občanského zákoníku. Je zapsaná v Katastru nemovitostí a lze jí ručit při hypotečním úvěru.

PATRO: 1. patro je 2. nadzemní podlaží

PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICVÍ: Vlastnictví např. bytového domu 1/8, při kterém každý s osmi vlastníků, vlastní alespoň 1/8 z každé částečky tohoto bytového domu. Toto se většinou vyskytuje v dědictví, restitucích….atd. Pokud by chtěl jeden z vlastníků prodat svůj podíl, je vázán předkupním právem všech zbylých podílníků. 

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA: Je smlouva, ve které nájemce dává do užívání třetí osobě předmět užívání nebo jeho část v nájemní smlouvě definovanou. Pronajímatel s tímto aktem musí souhlasit viz. §719 občanského zákoníku.

PRÁVNICKÁ OSOBA: Je jakákoliv osoba, která zastupuje společnost, společnosti a je tímto jednáním pověřena statutárním orgánem dané společnosti. U této osoby popisujeme – název společnosti, sídlo, IČO, jednatel.

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA: Právní úkon, který je zapsán v Katastru nemovitostí. A jedná se o rozčlenění většího celku na menší, např. bytový dům na jednotlivé byty. 

REALITNÍ KANCELÁŘ:  Organizace nebo jedinec, který vykonává realitní činnost popř. ji zprostředkovává tak, jak je popsáno v živnostenském zákoně.

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ, SJM: Tento výraz specifikuje vlastnictví manželů na nemovitosti. Vlastnictví je bezpodílové a tudíž o nemovitosti musí rozhodovat manžele v souladu - mimo nabytí dědictvím na základě dědického řízení nebo darovací smlouvou.

VĚCNÉ BŘEMENO: Je právo zadavatele tohoto břemene omezit majitelovo vlastnické právo k nemovitosti:  např. užívání cesty, právo vstupu na pozemek atd…. viz. §151,152 občanského zákoníku.

VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ: Použití je pouze v písemné formě a vkládá se do evidence Katastru nemovitostí s tím, že ošetřuje vznik, zánik nebo změnu práva. Právní moci nabývá až schválením příslušným katastrálním pracovištěm, zpětně ke dni, kdy byl návrh podán.

ZÁSTAVNÍ PRÁVO: Je to právo věřitele a slouží jako jistota věřitele pro případ nesplacení pohledávky, např. hypotečního úvěru.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ: Činnost, kterou vykonává zprostředkovatel pro zájemce za dohodnutých podmínek a odměnu , jak je specifikováno ve Zprostředkovatelské smlouvě.

V tomto článku byly použity informace mých kolegů, autorů stránek www.makler-radi.cz

Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 31
Vyberte si z naší nabídky
Realitní zpravodaj

Institucionální smlouvy při pronájmu prostor v administrativním či obchodním centru mají svá specifika

Institucionální smlouvy při pronájmu prostor v administrativním či obchodním centru mají svá specifika
27.5.2024 - Pokud si hodláte pronajmout v soukromém činžáku dvě tři kanceláře nebo prostor pro malý obchůdek či provozovnu, bude uzavření standardní nájemní smlouvy otázkou několika dnů. Stačí..

Čeho si všímat při koupi bytu ve starém domě

Čeho si všímat při koupi bytu ve starém domě
22.5.2024 - Starých činžovních domů, které nabízejí byty v osobním vlastnictví, není málo. Ne všechny prošly rekonstrukcí, a tak vybrat si byt v takovém domě znamená počítat také s obdobím prachu,..

6 věcí, bez kterých se neobejdete při prodeji luxusních nemovitostí

6 věcí, bez kterých se neobejdete při prodeji luxusních nemovitostí
20.5.2024 - Prodej luxusního bytu či domu není jen o jeho ocenění a prezentaci na realitním serveru. V mnoha ohledech se jedná o nadstandardní proces, který vyžaduje odlišný přístup než prodej..

NOVÁ ZPRÁVA ZE SVĚTA REALIT:-)

13.2.2020 přátelé, realiťáci s radostí vám musím oznámit, že ode dneška mám v kanceláři novou posilu, více »

Spokojený klient

29.1.2020 Spokojený klient,který si dal tu chvilku a napsal mi doporučení..a já za to moc děkuji. více »

Ubytování ve Znojmě v centru města

31.5.2019 Nabízím ke krátkodobému ubytování garsonku 1+ kk nacházející se přímo u vstupu do historického centra města Znojma. více »

RK
Provozováno na realitním systému Realman