Nacházíte se: Úvod » ZAJÍMAVOSTI » ČLÁNKY » Daň z nemovitých věcí: Kolik zaplatíte v roce 2016

Daň z nemovitých věcí: Kolik zaplatíte v roce 2016

Daň z nemovitých věcí: Kolik zaplatíte v roce 2016

Kdo musí v roce 2016 podat přiznání k dani z nemovitých věcí, už od nás víte. Dnes se podíváme na to, kolik v roce 2016 na dani z nemovitosti zaplatíte.

Daň z nemovitých věcí: Kolik zaplatíte v roce 2016

 
Kdo musí v roce 2016 podat přiznání k dani z nemovitých věcí, už od nás víte. Dnes se podíváme na to, kolik v roce 2016 na dani z nemovitosti zaplatíte.
 

Dnes se podíváme na to, jak se daň z nemovitosti počítá a jaká města mění koeficienty, které výši daně ovlivňují.

 

Výpočet daně z nemovitosti

Daň z nemovitých věcí tvoří dvě dílčí daně: daň z pozemku a daň ze staveb a jednotek.

Základ daně z pozemků je buď hodnotový (v korunách), nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (metrech čtverečních) – v závislosti na druhu pozemku. Hodnotové vyjádření se používá u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Základem daně je v tomto případě cena půdy – dojde se k ní vynásobením výměry pozemku průměrnou cenou půdy, kterou si můžete zjistit na místním obecním úřadě, u správce daně (tedy příslušného finančního úřadu) nebo vevyhledavači Finanční správy.

U hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je základem daně cena pozemku nebo součin skutečné výměry pozemku v metrech čtverečních a částky 3,80 Kč. U ostatních typů pozemků je základem daně výměra pozemku v metrech čtverečních (podle stavu k prvnímu lednu zdaňovacího období).

Základ daně ze stavby tvoří výměra stavby v metrech čtverečních (podle stavu k prvnímu lednu zdaňovacího období). V případě jednotky – tedy bytu nebo samostatného nebytového prostoru – je základem daně výměra podlahové plochy v metrech čtverečních vynásobená koeficientem 1,20. Když je ale součástí jednotky pozemek, který přesahuje zastavěnou plochu – tedy kromě bytu vám například patří také kus předzahrádky – počítá se s koeficientem 1,22.

Pro stanovení daně je zásadní vedle druhu a výměry nemovitosti, také její (případné) využívání propodnikatelskou činnost.

Základní sazba daně se ještě násobí koeficientem, který je obci přidělen podle počtu obyvatel. Vedle základního koeficientu mohou jednotlivé obce využívat také místní koeficient. Když vynásobíte sazbu daně výměrou nemovitosti, koeficientem platným pro „její“ obec a místním koeficientem, k výsledku se dopočtete.

Sazby daně z pozemků

Sazba daně z pozemků podle § 6 zákona o dani z nemovitostí dělá:

 • u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %
 • u trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %
 • u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1 Kč/m²
 • u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5 Kč/m²
 • u stavebních pozemků 2 Kč/m²
 • u ostatních ploch 0,2 Kč/m²
 • u zastavěných ploch a nádvoří 0,2 Kč/m²

SLOVNÍČEK

 

Stavební pozemek

Stavebním pozemkem se rozumí zdanitelnou stavbou nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy. Sazba daně se uplatní na výměru, která odpovídá zastavěné ploše nadzemní čísti plánované stavby. Stavebním pozemkem ovšem není pozemek, na kterém se má stavět stavba, která bude od daně osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j). Pozemek přestane být stavebním pozemkem, jakmile se se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud vyprší či skončí platnost povolení (či jiných dokumentů jmenovaných výš), které z pozemku dělá stavební pozemek.

Sazby daně ze staveb a jednotek

Základní sazba daně ze staveb a jednotek dělá podle § 11 zákona o dani z nemovitostí:

 • u obytného domu 2 Kč/m²; u ostatních budov tvořících příslušenství k obytnému domu (z výměry přesahující 16 metrů čtverečních) 2 Kč/m²
 • u budovy pro individuální a rodinnou rekreaci 6 Kč/m²; u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám, (s výjimkou garáže) 2 Kč/m²
 • u garáže vystavěné odděleně od obytných domů a u zdanitelné jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, 8 Kč/m²
 • u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy (nebo podlahové plochy jednotky) je užívána k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2 Kč/m²
 • u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy (nebo podlahové plochy jednotky) je užívána k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice, ostatní zemědělské výrobě a k ostatním druhům podnikání 10 Kč/m²
 • u ostatních zdanitelných staveb 6 Kč/m²
 • u ostatních zdanitelných jednotek 2 Kč Kč/m²

U staveb se základní sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč/m² za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy stavby. U zdanitelné stavby k podnikání se základní sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč/m² za každé další nadzemní podlaží, v případě, že zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby.

 

 

Jak daň ovlivňují koeficienty

Jak už jsme nastínili výš – základní sazba daně se ještě násobí koeficientem podle velikosti města:

 • 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
 • 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
 • 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
 • 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
 • 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
 • 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
 • 4,5 v Praze

Základní koeficient může každá obec vyhláškou o jednu kategorii zvýšit nebo o jednu až tři kategorie snížit. V Praze se může koeficient podle zákona zvýšit na 5. Koeficient podle velikosti obce se ovšem uplatňuje pouze u obytných domů, ostatních zdanitelných jednotek (na které se vztahuje sazba 2 Kč Kč/m²) a stavebních pozemků. V některých případech se sazba daně může násobit ještě jinými koeficienty, podrobnosti najdete v § 11 zákona o dani z nemovitých věcí.

Důležité je, že kromě základního koeficientu může každá obec stanovit pro všechny nemovitosti na svém území také další – místní – koeficient ve výši jednoho až pěti bodů.

Hodnoty koeficientů zjistíte ve vyhledavači Finanční správy, na územním pracovišti finančního úřadu nebo na webu či vývěsce obce. Čísla za krajská a dřívější okresní města platná pro rok 2016 pak v tabulce pod článkem.

Pokud pro vyplnění (a případně i odeslání) daňového přiznání využijete elektronický formulář daňové správy, budete to mít ještě jednodušší – správné hodnoty koeficientů se (stejně jako některé další údaje) vyplní automaticky.

Zvyšování daně

V případě obytného domu s nebytovým prostorem, který se užívá k podnikání, se daň zvyšuje o součin výměry podlahové plochy nebytového prostoru v metrech čtverečních a částky 2 Kč. Výjimkou jsou nebytové prostory, které jsou osvobozené od daně nebo se využívají k podnikání v zemědělské prvovýrobě.

V případě jednotky, která zahrnuje i nebytový prostor užívaný k podnikání, se daň zvyšuje o součin:

 • podlahové plochy nebytového prostoru
 • a kladného rozdílu mezi sazbou daně příslušnou pro zdanitelnou jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána pro podnikání, a sazbou daně příslušnou pro tuto zdanitelnou jednotku.

Výjimkou jsou nebytové prostory osvobozené od daně a prostory, které se užívají k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství.

KOEFICIENTY PRO KRAJSKÁ A BÝVALÁ OKRESNÍ MĚSTA

Hodnoty koeficientů zjistíte ve vyhledavači Finanční správy, na územním pracovišti finančního úřadu nebo na webu či vývěsce obce. Čísla za krajská a dřívější okresní města platná pro rok 2016 zde:

 

Město

Základní koeficient 2015

Základní koeficient 2016

Místní koeficient 2015

Místní koeficient 2016

Podnikatelský koeficient 2015

Podnikatelský koeficient 2016

Praha

5

5

1

1

1,5

1,5

Benešov

2 stavby; 2,5 pozemky

2 stavby; 2,5 pozemky

2

2

1

1

Beroun

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Kladno

3,5

3,5

1

1

1

1

Kolín

2,5

2,5

2

2

1

1

Kutná Hora

2

2

2

2

1

1

Mělník

2

2

1

1

1

1

Mladá Boleslav

3,5

3,5

2

4

1,5

1,5

Nymburk

2

2

2

2

1

1

Příbram

2,5

2,5

1

2

1

1

Rakovník

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Děčín

3,5

3,5

1

1

1

1

Chomutov

4,5

4,5

2

2

1,5

1,5

Litoměřice

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Louny

2 pozemky; 1,4 u stavby

2 pozemky 1,4 stavby

2

2

1

1

Most

3,5

3,5

2

2

1,5

1

Teplice

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Ústí nad Labem

3,5

3,5

2

2

1,5

1,5

Česká Lípa

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Jablonec nad Nisou

2,5

1,6

1

1

1

1

Liberec

3,5

3,5

2

2

1

1

Semily

1,6

1,6

2

2

1,5

1,5

Hradec Králové

4,5 pozemky; 2 stavby

4,5 pozemky; 2 stavby

3

3

1,5

1,5

Jičín

2

2

1

1

1,5

1,5

Náchod

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Rychnov nad Kněžnou

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Trutnov

3,5

3,5

1

1

1

1

Chrudim

2

2

1

1

1

1

Pardubice

4,5 pozemky; 3,5 stavby

4,5 pozemky; 3,5 stavby

2

2

1,5

1,5

Svitavy

2

2

1

1

1,5

1,5

Ústí nad Orlicí

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Havlíčkův Brod

2

2

2

2

1,5

1,5

Jihlava

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Pelhřimov

2

2

1

1

1,5

1,5

Třebíč

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Žďár nad Sázavou

2

2

1

1

1,5

1,5

Blansko

2

2

1

1

1

1

Brno

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Břeclav

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Hodonín

2,5

2,5

1

1

1

1

Vyškov

2,5 pozemky; 2 stavby

2,5 pozemky; 2 stavby

1

1

1,5

1,5

Znojmo

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Jeseník

2

2

2

2

1

1,5

Olomouc

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Prostějov

3,5

3,5

1

1

1

1

Přerov

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Šumperk

2,5

2,5

1

1

1

1

Kroměříž

2,5

2,5

1

1

1

1

Uherské Hradiště

3,5

3,5

2

2

1

1

Vsetín

2,5

2,5

2

2

1

1

Zlín

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Bruntál

2

2

1

1

1,5

1,5

Frýdek-Místek

3,5

3,5

2

2

1,5

1,5

Karviná

3,5

3,5

1

2

1,5

1,5

Nový Jičín

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Ostrava

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Opava

3,5 pozemky; 2 stavby

3,5 pozemky; 2 stavby

2

2

1

1

České Budějovice

3,5

3,5

1

1

1

1

Český Krumlov

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Jindřichův Hradec

2,5

2,5

2

2

1

1

Písek

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Prachatice

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Strakonice

2

2

1

1

1,5

1,5

Tábor

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Domažlice

2

2

1

1

1,5

1,5

Klatovy

2

2

1

1

1

1

Plzeň

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Rokycany

2

2

1

1

1

1

Tachov

2

2

2

2

1

1

Cheb

2,5

2,5

2

2

1

1

Karlovy Vary

4,5

4,5

2

2

1,5

1,5

Sokolov

2,5

2,5

2

2

1

1

Zdroj: http://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/306729-dan-z-nemovitych-veci-kolik-zaplatite-v-roce-2016

Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 15
Vyberte si z naší nabídky
Realitní zpravodaj

Co mohou sledovat kamery instalované na domě

Co mohou sledovat kamery instalované na domě
19.7.2024 - Odkládání objemného odpadu k běžným popelnicím na směsný odpad. Ničení domovní fasády, ale také třeba zámků či dveří, takové a podobné problémy řeší mnoho majitelů bytových domů,..

Bydlení vládne minimalismus

Bydlení vládne minimalismus
15.7.2024 - Jednoduchost, skromnost, pokora. Malé, ale praktické, útulné a udržitelné. Takový je styl bydlení podle mladé generace. Vždyť proč hromadit věci, které potřebují údržbu a úklid, když je..

Výhody digitálního modelu budovy jsou především úspory energií a efektivita správy

Výhody digitálního modelu budovy jsou především úspory energií a efektivita správy
11.7.2024 - U rodinného domku se to možná nezdá, ale když se investor pustí do stavby velké budovy, ať administrativní, či skladového nebo jinak využitelného areálu, bez digitálního modelu budovy se..

NOVÁ ZPRÁVA ZE SVĚTA REALIT:-)

13.2.2020 přátelé, realiťáci s radostí vám musím oznámit, že ode dneška mám v kanceláři novou posilu, více »

Spokojený klient

29.1.2020 Spokojený klient,který si dal tu chvilku a napsal mi doporučení..a já za to moc děkuji. více »

Ubytování ve Znojmě v centru města

31.5.2019 Nabízím ke krátkodobému ubytování garsonku 1+ kk nacházející se přímo u vstupu do historického centra města Znojma. více »

RK
Provozováno na realitním systému Realman