Nacházíte se: Úvod » ZAJÍMAVOSTI » ČLÁNKY » MOŽNOSTI, JAK UŠETŘIT ZA VYTÁPĚNÍ

MOŽNOSTI, JAK UŠETŘIT ZA VYTÁPĚNÍ

Vhodně navržené a správně zregulované vytápění je cestou, jak výrazně ušetřit náklady za energie.

Vhodně navržené a správně zregulované vytápění je cestou, jak výrazně ušetřit náklady za energie. Současně je důležité zamezit tepelným ztrátám. To znamená zateplit fasádu, střechu a podlahy, pořídit si kvalitní okna a dbát na pečlivé provedení detailů na obvodovém zdivu.

MOŽNOSTI, JAK UŠETŘIT ZA VYTÁPĚNÍ
 
Krbová kamna Jotul F 3 TD se hodí k topení na nízký výkon, ale zároveň jsou natolik výhřevná, že dávají dostatek tepla i za tuhých mrazů. Materiál norská litina, černý lak, cena 21 990 Kč.

FOTO: WWW.JOTUL.CZ

Změny od 26. září 2015

Podle směrnic EU musí být od 26. 9. 2015 spotřebiče určené pro vytápění a ohřev vody (plynové, elektrické kotle, tepelná čerpadla, zásobníkové ohřívače vody) opatřené energetickým štítkem se zařazením do příslušné energetické třídy označené písmenky A++ až G.

Zároveň bude ukončena výroba těch spotřebičů, které nesplňují příslušnou energetickou účinnost podle dané směrnice.

Po 26. 9. 2015 např. nebude možné uvést na trh: 1. Nekondenzační plynové kotle napojené do komína (s výjimkou kotlů s výkonem do 10 kW pouze pro topení a kotlů s výkonem do 30 kW s průtokovým ohřevem TV). 2. Nekondenzační plynové kotle s provedením turbo/odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou.  

Kdo plánuje novostavbu, zajímá se o systém vytápění již na začátku projektové přípravy. S typem a způsobem otopné soustavy totiž souvisí návrh celé technologie výstavby a je vždy velmi individuální.

Záleží na výběru stavebního materiálu, jednotlivých prvků, velikosti domu, jeho členění, architektuře. Podstatná je i orientace stavby na pozemku vůči světovým stranám, v jaké nadmořské výšce se stavba nachází, počtu osob v domácnosti, jejich způsobu života.

Plynový kondenzační kompaktní kotel Vitodens 343 - F nabízí komfortní vytápění, ohřev vody včetně zapojení solárního systému.

Plynový kondenzační kompaktní kotel Vitodens 343 - F nabízí komfortní vytápění, ohřev vody včetně zapojení solárního systému.

FOTO: VIESSMANN

Například i dva stejné domy mohou mít značně rozdílnou spotřebu energie na vytápění. Návrh otopné soustavy proto vždy svěříme zkušeným projektantům.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Každý si přeje vytopit dům či byt levně, udržet v něm teplo co nejdéle a ještě využívat tepelné zisky. Tedy vzít si zadarmo teplo ze slunce, které vyhřívá interiér prosklenými částmi fasády nebo solárními kolektory. Takové řešení využívají domy postavené v nízkoenergetické kategorii.

Zplynovací kotel na uhelné brikety Kombiterm s účinností kotle přes 87 %, emisní třída 4. Kotel má chladicí smyčku proti přetopení, odtahový ventilátor, otočný litinový rošt. Možnost osadit kotel hořákem na dřevní pelety a provozovat plně automaticky.

Zplynovací kotel na uhelné brikety Kombiterm s účinností kotle přes 87 %, emisní třída 4. Kotel má chladicí smyčku proti přetopení, odtahový ventilátor, otočný litinový rošt. Možnost osadit kotel hořákem na dřevní pelety a provozovat plně automaticky.

FOTO: ATMOS (2x)

Ale pozor, i když takové označení dnes nesou mnohé novostavby, může to být jen marketingový tah prodávajících nebo developerských společností.

Pořizujeme-li nový dům, trvejme na doložení průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), což je ze zákona povinný dokument. Získáme tak přehled o spotřebě energií na vytápění, větrání, chlazení, osvětlení, ohřev teplé vody.

Elektrické topné fólie Ecofilm jsou určené pro elektrické velkoplošné podlahové vytápění interiérů. Lze je použít pod plovoucí podlahy nebo s použitím doplňkových podložek pod PVC a koberce. Příkon 80 W/m2, běžný metr při šířce 1,0 m pořídíme za 670 Kč.

Elektrické topné fólie Ecofilm jsou určeny pro elektrické velkoplošné podlahové vytápění interiérů. Lze je použít pod plovoucí podlahy nebo s použitím doplňkových podložek pod PVC a koberce. Příkon 80 W/m2, běžný metr při šířce 1,0 m pořídíme za 670 Kč.

FOTO: WWW.FENIXGROUP.CZ

Průkaz PENB si musejí nechat zpracovat i majitelé domů, kteří požádali o stavební povolení, i ti, kdo prováděli výraznější rekonstrukci domu.

Kdo zamýšlí nemovitost prodat nebo pronajmout, musí doložit průkaz energetické náročnosti budovy předpokládanému kupci.

Čím topit?

Možností je mnoho, běžného uživatele při volbě ovlivňují praktické věci: vstupní náklady, náklady na provoz a údržbu, komfort vytápění, dostupnost paliva v dané lokalitě, technická náročnost.

Nejčastěji se využívají tři způsoby: zemní plyn, elektřina a pevné palivo. Mladí lidé jsou hodně nakloněni i alternativním způsobům.

Nový pyrolytický kotel NP Pyro pro spalování kusového dřeva představuje pohodlný a ekologický způsob vytápění. Hlavní předností kotle je snadná obsluha díky upravenému přikládacímu prostoru a moderní řídicí jednotce.

Nový pyrolytický kotel NP Pyro pro spalování kusového dřeva představuje pohodlný a ekologický způsob vytápění. Hlavní předností kotle je snadná obsluha díky upravenému přikládacímu prostoru a moderní řídicí jednotce.

FOTO: DAKON (2x)

Vytápění zemním plynem

Plyn je nejrozšířenějším palivem, nutnou podmínkou je plynofikace v místě bydliště. Uživatelé si cení snadné regulace výkonu, vysoké výhřevnosti. Při spalování nevzniká žádný tuhý odpad, provoz kotle je čistý.

Oproti elektrickým topidlům je ale náročnější na údržbu, protože vyžaduje pravidelné revize a kontroly, je také nutné dodržovat bezpečnostní pravidla (přívod vzduchu, odvod spalin apod.), minusem je i růst ceny plynu.

Kotle na zemní plyn se ale snadno obsluhují, mají malé kompaktní rozměry, moderní design a slouží i k ohřevu vody.

Nástěnný teplovodní elektrokotel Daline PTE pro vytápění bytů, domů. Snadná obsluha, hospodárný provoz, malé rozměry a vysoká spolehlivost.

Nástěnný teplovodní elektrokotel Daline PTE pro vytápění bytů, domů. Snadná obsluha, hospodárný provoz, malé rozměry a vysoká spolehlivost.

Nejprodávanější jsou tzv. kondenzační kotle, které pracují s vysokou účinností. I když jsou dražší, mají nižší provozní náklady a investice do nich se oproti běžnému plynovému kotli vrátí za 4-6 let.

Plynové kotle se mají vyměnit zhruba po patnácti letech provozu, protože pak jsou už neekonomické.

Při nákupu nového modelu vycházíme z výpočtu tepelných ztrát domu a hledáme optimální topný výkon kotle. Preferujeme přitom nižší hmotnost, moderní vzhled a možnost zavěšení.

Vytápění elektřinou

Pro tuto volbu je nutné si ověřit, zda máme dostatečnou kapacitu připojení k rozvodné síti v místě, kde bydlíme.

Vytápíme obvykle elektrokotlem, elektrickým podlahovým vytápěním nebo přímotopem. U těchto produktů jsou příjemné nižší počáteční investice a náklady na údržbu. Často využívaný elektrokotel má tichý provoz, snadno se reguluje i na dálku, nemá náročnou obsluhu, nestaráme se o doplnění a skladování paliva, neznečišťuje vzduch.

Elektrokotel má rychlý náběh a je vhodný pro domy s menší tepelnou ztrátou a jako doplňkový zdroj k tepelnému čerpadlu.

Solární soustava řeší problematiku ohřevu vody s využitím solárních kolektorů. Lze ušetřit až 65 % nákladů na ohřev pitné vody a 20 % na samotné vytápění.

Solární soustava řeší problematiku ohřevu vody s využitím solárních kolektorů. Lze ušetřit až 65 % nákladů na ohřev pitné vody a 20 % na samotné vytápění.

FOTO: WWW.WOLFCR.CZ

Majitelé novostaveb si oblíbili i elektrické vytápění podlahy. Chválí rovnoměrné vyhřívání interiéru a možnost regulace s možností nastavení dlouhodobých režimů.

Před instalací topných elektrických rohoží se přesně specifikuje typ použitých podlahových materiálů. Pro zvýšení komfortu se topné rohože instalují zejména do vstupních hal, na WC, do koupelen, ke kuchyňské lince.

Vytápění pevnými palivy

Zažívají svůj velký návrat díky narůstání cen ostatních topných médií (plyn, elektřina). Kromě tradičních topiv se těší oblibě obnovitelné zdroje, jako dřevní zbytky ve formě pilin, štěpky, pelety, lisované brikety (biomasa).

Kotle obvykle umožňují spalovat více typů paliv, třeba je běžná kombinace dřevo-pelety, dřevo-uhlí. Sofistikovanější kotle umí automaticky přecházet mezi režimy pro různá paliva, mají automatické přikládání.

Automatický kotel na pelety, účinnost přes 90 %, emisní třída 5. Kotel má automatické zapalování, nenáročný na prostor, možnost osadit hořák z levé nebo pravé strany, nádrže na pelety přímo usazené u kotle.

Automatický kotel na pelety, účinnost přes 90 %, emisní třída 5. Kotel má automatické zapalování, nenáročný na prostor, možnost osadit hořák z levé nebo pravé strany, nádrže na pelety přímo usazené u kotle.

Kotle na tuhá paliva bývají levnější, ale dražší modely mají úspornější provoz, dlouhou životnost, neznečišťují příliš okolí (kotle musí splňovat emisní požadavky).

Správný kotel má vhodný výkon, pokud je předimenzovaný, dochází v případě uhlí k zanesení vnitřního prostoru dehtem. Kotle na pevná paliva mají vysokou výhřevnost (černé uhlí, koks) a nízkou cenu (hnědé uhlí).

Alternativní zdroje

Patří sem zejména solární systémy a tepelná čerpadla, která spolehlivě vytápějí dům a zvládnou pokrýt i spotřebu teplé vody. Roční provozní náklady na vytápění se po instalaci čerpadel sníží o 30-60 % ve srovnání s využitím zemního plynu nebo elektřiny.

Princip tepelných čerpadel je jednoduchý: tepelná energie se získává z okolí domu (z vody, země nebo vzduchu). Nejvyšší úspory přinese tepelné čerpadlo u starších domů po rekonstrukci.

Nízkoenergetické a pasivní domy mají malé tepelné ztráty a tepelné čerpadlo není pro ně tolik výhodné. Tepelné čerpadlo vyžaduje profesionální návrh projektu, instalace a uvedení do provozu.

Vnitřní čerpadlo země/voda WPF E. Díky vysokému stupni integrace dosahují náklady na instalaci příznivé úrovně. Regulátor umožňuje automatickou regulaci topného zařízení závislou na venkovní teplotě. Provedení cool zahrnuje pasivní chladicí funkci.

Vnitřní tepelné čerpadlo země/voda WPF E. Díky vysokému stupni integrace dosahují náklady na instalaci příznivé úrovně. Regulátor umožňuje automatickou regulaci topného zařízení závislou na venkovní teplotě. Provedení cool zahrnuje pasivní chladicí funkci.

FOTO: STIEBEL ELTRON

Protože jsou vstupní náklady vysoké, je důležité pečlivě propočítat předpokládanou návratnost.

Mezi doplňkové zdroje patří i solární systémy, které se kombinují s dalšími zdroji tepla. Jejich výkon závisí na počasí, mají vyšší pořizovací cenu a využívají se hlavně na ohřev teplé vody.

Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 31
Vyberte si z naší nabídky
Realitní zpravodaj

Institucionální smlouvy při pronájmu prostor v administrativním či obchodním centru mají svá specifika

Institucionální smlouvy při pronájmu prostor v administrativním či obchodním centru mají svá specifika
27.5.2024 - Pokud si hodláte pronajmout v soukromém činžáku dvě tři kanceláře nebo prostor pro malý obchůdek či provozovnu, bude uzavření standardní nájemní smlouvy otázkou několika dnů. Stačí..

Čeho si všímat při koupi bytu ve starém domě

Čeho si všímat při koupi bytu ve starém domě
22.5.2024 - Starých činžovních domů, které nabízejí byty v osobním vlastnictví, není málo. Ne všechny prošly rekonstrukcí, a tak vybrat si byt v takovém domě znamená počítat také s obdobím prachu,..

6 věcí, bez kterých se neobejdete při prodeji luxusních nemovitostí

6 věcí, bez kterých se neobejdete při prodeji luxusních nemovitostí
20.5.2024 - Prodej luxusního bytu či domu není jen o jeho ocenění a prezentaci na realitním serveru. V mnoha ohledech se jedná o nadstandardní proces, který vyžaduje odlišný přístup než prodej..

NOVÁ ZPRÁVA ZE SVĚTA REALIT:-)

13.2.2020 přátelé, realiťáci s radostí vám musím oznámit, že ode dneška mám v kanceláři novou posilu, více »

Spokojený klient

29.1.2020 Spokojený klient,který si dal tu chvilku a napsal mi doporučení..a já za to moc děkuji. více »

Ubytování ve Znojmě v centru města

31.5.2019 Nabízím ke krátkodobému ubytování garsonku 1+ kk nacházející se přímo u vstupu do historického centra města Znojma. více »

RK
Provozováno na realitním systému Realman